Trang chủ
Chào mừng bạn đến với công ty đào tạo kế toán Đức Huy
KHÓA ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT
CHỦ ĐỀ TÌM NHIỀU
Hồ sơ hưởng BHTN, xét duyệt hưởng BHTN

CHƯƠNG III: HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 XÉT DUYỆT HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

I. TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP HẰNG THÁNG

1. Điều kiện hưởng BHTN

    Để được hưởng BHTN, người lao động bị thất nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:

         - Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm, hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV theo quy định của pháp luật;

   Tháng đóng BHTN của NLĐ được tính nếu NSDLĐ, NLĐ đã đóng BHTN và NLĐ đã thực hiện HĐLĐ hoặc HĐLV ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

        - Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm khi bị mất việc làm, chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV theo quy định của pháp luật;

        - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định.

   Ngày thứ nhất trong thời hạn 15 ngày nêu trên là ngày làm việc ngay sau ngày NLĐ đăng ký thất nghiệp.

   Ngày làm việc áp dụng cho tất cả các trường hợp trong Sổ hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp là ngày làm việc từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hằng tuần.

   Chú ý đối với  NLĐ bị thất nghiệp:

   Đã hoàn thiện và nộp hồ sơ hưởng BHTN trong vòng 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ khi đăng ký thất nghiệp.

   Không thuộc đối tượng đang hưởng lương hưu hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Hồ sơ hưởng BHTN

    a. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng BHTN

     NLĐ bị thất nghiệp phải nộp đủ hồ sơ hưởng BHTN trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

     Ngày thứ nhất trong thời hạn 15 ngày là ngày làm việc ngay sau ngày NLĐ đăng ký thất nghiệp.

     Trường hợp NLĐ bị thất nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng BHTN quá 15 ngày theo quy định nhưng nhiều nhất không quá 30 ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày hết hạn nộp đủ hồ sơ hưởng BHTN theo quy định được tiếp nhận giải quyết chế độ hưởng BHTN thuộc một trong các trường hợp sau:

     - Ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên;

     - Bị tai nạn có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện, tương đương trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông;

     - Do thiên tai, dịch họa có xác nhận của Chủ tịch UBND xã cấp theo đơn đề nghị của NLĐ

Ví dụ 7:

     Ông Hoàng Văn C đăng ký thất nghiệp vào ngày 09/02/2011, thì ngày thứ nhất được tính trong thời hạn nộp hồ sơ hưởng BHTN của ông C là ngày 10/02/2011. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng BHTN của ông C theo quy định là ngày 02/3/2011.

     Trường hợp ông Hoàng Văn C nộp đầy đủ hồ sơ quá 15 ngày theo quy định do thuộc một trong ba trường hợp trên thì ngày cuối cùng trong thời hạn nộp hồ sơ của ông C là ngày 01/4/2011.

b. Hồ sơ hưởng BHTN

Hồ sơ hưởng BHTN bao gồm:

      - Đề nghị hưởng BHTN (mẫu số 03 kèm theo Sổ hướng dẫn);

      - Bản sao HĐLĐ hoặc HĐLV đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt HĐLĐ, HĐLV hoặc quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV đúng pháp luật;

      - Xuất trình Sổ BHXH có xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng BHTN.

       Các bước tiến hành hoàn  thiện và nộp hồ sơ hưởng BHTN như sau:

      - Bước 1: Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm cung cấp mẫu Đề nghị hưởng BHTN (mẫu số 03 kèm theo Sổ hướng dẫn) và hướng dẫn NLĐ bị thất nghiệp kê khai.

      - Bước 2: NLĐ bị thất nghiệp khai đầy đủ các thông tin trong mẫu Đề nghị hưởng BHTN nêu trên.

      - Bước 3: NLĐ bị thất nghiệp chuyển cho cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm Đề nghị hưởng BHTN và xuất trình sổ BHXH.

      - Bước 4: Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm khi tiếp nhận Đề nghị hưởng BHTN của NLĐ bị thất nghiệp phải có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các thông tin mà họ khai (chú ý các thông tin cá nhân), kiểm tra Sổ BHXH của NLĐ bị thất nghiệp (chú ý số tháng đóng BHTN), kiểm tra CMND, kiểm tra các giấy tờ và các nội dung kê khai trong hồ sơ. Nếu thấy có vấn đề gì cần bổ sung hoặc làm rõ thì yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm rõ. Chỉ nhận những hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ.

      Bước 5: Sau khi tiếp nhận hồ sơ hưởng BHTN của NLĐ, cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm phải vào Sổ tổng hợp theo dõi tình hình thực hiện BHTN (mẫu số 23 kèm theo Sổ hướng dẫn) và viết giấy hẹn (mẫu số 4 kèm theo Sổ hướng dẫn).

1. Xem xét, đánh giá và đề nghị hưởng BHTN

1.1. Thời hạn giải quyết: trong thời hạn  20 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận được hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ.

1.2. Lập túi hồ sơ

Sau khi NLĐ nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm phải lập túi hồ sơ cho từng NLĐ bị thất nghiệp. Mỗi túi hồ sơ bao gồm:

      - Đăng ký thất nghiệp;

      - Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

     - Các tài liệu do NLĐ bị thất nghiệp cung cấp (bản sao Sổ BHXH; bản sao HĐLĐ, HĐLV đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt HĐLĐ, HĐLV, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV theo đúng pháp luật).

Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm phải nắm được:

     - Số lượng hồ sơ đề nghị hưởng đã nhận;

     - Số lượng hồ sơ đề nghị hưởng không đủ điều kiện;

     - Số lượng hồ sơ phụ thuộc vào quyết định của Giám đốc (khi hồ sơ được Giám đốc chuyển lại, số lượng của các hồ sơ không hoặc chưa được chấp nhận cũng phải được theo dõi).

Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm sử dụng Sổ tổng hợp (theo mẫu số 23 kèm theo Sổ hướng dẫn) để cập nhật những thông tin này.

1.3.Xem xét, đánh giá hồ sơ

a.  Đối với hồ sơ đủ điều kiện hưởng TCTN hằng tháng

*  Trách nhiệm của Trung tâm Giới thiệu việc làm:

 Trình tự đánh giá hồ sơ hưởng BHTN gồm các bước sau:

   Bước 1:  Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm thực hiện các việc:

        - Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm kiểm tra Đề nghị h­ưởng TCTN, sổ BHXH hoặc xác nhận đóng BHTN của cơ quan BHXH, thoả thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV của NLĐ bị thất nghiệp;

       - Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm hoàn thiện danh mục cần kiểm tra và xử lý các vấn đề còn lại.

   Bước 2:  Xác định mức hưởng TCTN hằng tháng:

    Mức TCTN hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV theo quy định của pháp luật.                

Công thức:    TCTN = TL x 0.6

Trong đó:

TCTN: TCTN hằng tháng.

TL: mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của NLĐ trong vòng sáu tháng liền kề trước khi mất việc hoặc chấm dứt HĐLĐ theo quy định về pháp luật lao động hoặc chấm dứt HĐLV theo pháp luật về cán bộ, công chức.

Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, NLĐ có thời gian gián đoạn đóng BHTN thì sáu tháng liền kề để tính mức TCTN là bình quân của 06 tháng đóng BHTN trước khi NLĐ mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV theo quy định của pháp luật.

Ví dụ 8:

Ông Nguyễn Văn Khang đóng BHTN từ ngày 01.01.2009 đến ngày 30.11.2011 và có 2 tháng (tháng 9 và tháng 10 năm 2011) không đóng BHTN theo quy định. Tháng 12 năm 2011 ông bị chấm dứt HĐLĐ, các tháng liền kề trước khi thất nghiệp có mức tiền lương đóng BHTN như sau:

Tháng 4 năm 2011

VND 2.450.000

Tháng 5 năm 2011

VND 2.750.000

Tháng 6 năm 2011

VND 2.750.000

Tháng 7 năm 2011

VND 2.950.000

Tháng 8 năm 2011

VND 2.800.000

Tháng 11 năm 2011

VND 2.650.000

TỔNG SỐ

VND 16.350.000

TRUNG BÌNH SÁU THÁNG (Tổng số chia 6)

VND  2.725.000

Như vậy, nếu ông Khang đủ điều kiện để hưởng TCTN thì mức TCTN hằng tháng được tính như sau :

Mức bình quân của 6 tháng (VND 2.725.000) X 60% = VND 1.635.000

Bước 3:  Xác định thời gian hưởng TCTN :

     - Thời gian hưởng TCTN phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng BHTN của NLĐ.

     - Tổng thời gian tối đa được hưởng TCTN hằng tháng được minh họa ở bảng sau :

Thời gian hưởng tối đa

Thời gian làm việc

Ba (3) tháng

NLĐ đã đóng BHTN từ đủ mười hai (12) tháng đến dưới ba mươi sáu (36) tháng.

Ví dụ 9: Bà Phạm Thị Bé đã đóng BHTN được 13 tháng trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm thì thời gian hưởng TCTN là 3 tháng.

Sáu (6) tháng

NLĐ đã đóng BHTN từ đủ ba mươi sáu (36) tháng đến dưới bảy mươi hai (72) tháng.

Ví dụ 10: Ông Phạm Thanh Bình đã đóng BHTN được 71 tháng và đã đóng BHTN ít nhất đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm thì thời gian hưởng TCTN là 6 tháng.

Chín (9) tháng

Nếu NLĐ đã đóng BHTN từ đủ bảy mươi hai (72) tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn (144) tháng.

Ví dụ 11: Ông Nguyễn Văn Hưng đã đóng BHTN được 80 tháng và đã đóng BHTN ít nhất đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm thì thời gian hưởng TCTN là 9 tháng.

Mười hai (12) tháng

Nếu NLĐ đã đóng BHTN từ đủ một trăm bốn mươi bốn (144) tháng đóng BHTN trở lên.

Ví dụ 12: Ông Trần Thanh Tùng đã đóng BHTN được 145 tháng và đã đóng BHTN ít nhất đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm thì thời gian hưởng TCTN là 12 tháng.

Bước 4: Xác định thời điểm hưởng TCTN hằng tháng:

    - TCTN được tính trả cho NLĐ bị thất nghiệp từ ngày thứ 16 (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

    - Tháng hưởng TCTN nêu trên được tính theo dương lịch. Mỗi tháng hưởng TCTN được tính từ ngày NLĐ bắt đầu hưởng TCTN theo quy định đến ngày đó của tháng sau trừ một ngày

Ví dụ 13:

Ông Hoàng Văn Hoa làm việc cho doanh nghiệp A đủ 12 tháng có đóng BHTN và được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng từ ngày 4 tháng 5 năm 2011 thì:

     - Tháng thứ nhất hưởng TCTN từ ngày 04/5/2011 đến hết ngày 03/6/2011;

    - Tháng thứ hai hưởng TCTN từ ngày 04/6/2011 đến hết ngày 03/7/2011;

    - Tháng thứ ba hưởng TCTN từ ngày 04/7/2011 đến hết ngày 03/8/2011.

Bước 5:  Nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng TCTN, cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm dự thảo Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và báo cáo Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm (mẫu số 05 kèm theo Sổ hướng dẫn).

Bước 6: Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ký quyết định.

Bước 7: Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm nhân bản, lấy số văn bản và dấu để gửi:

    + 01 bản cho cơ quan BHXH trực tiếp quản lý để thực hiện chi trả TCTN;

    + 01 bản lưu tại Sở LĐTB&XH;

    + 01 bản lưu tại Trung tâm Giới thiệu việc làm để thực hiện việc tư vấn, giới thiệu việc làm và theo dõi việc tìm kiếm việc làm của người thất nghiệp, xác định người thất nghiệp trong trường hợp tạm dừng, chấm dứt hay tiếp tục hưởng TCTN.

    + 01 bản quyết định cho NLĐ có đơn hưởng TCTN;

 * Trách nhiệm của Giám đốc Sở LĐTBXH:

    - Xem xét hồ sơ, trong trường hợp chưa rõ hoặc có ý kiến khác với đề xuất, Giám đốc Sở LĐTB&XH yêu cầu Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm giải trình.

    - Ký Quyết định hưởng TCTN và trả lại Quyết định, hồ sơ hưởng BHTN cho Trung tâm Giới thiệu việc làm để làm thủ tục tiếp theo.

b.  Đối với hồ sơ không đủ điều kiện hưởng TCTN

     Trong quá trình xem xét, đánh giá hồ sơ hưởng BHTN của NLĐ, cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm nếu xác định rõ NLĐ chưa đủ điều kiện hưởng TCTN cần báo cáo Giám đốc và soạn thảo thông báo về việc không đủ điều kiện hưởng TCTN (mẫu số 10 kèm theo Sổ hướng dẫn) trình Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm ký thông báo.

 II. TRỢ CẤP MỘT LẦN

1.  Điều kiện hưởng trợ cấp một lần

NLĐ bị thất nghiệp đang hưởng TCTN hằng tháng được nhận được trợ cấp một lần cho những tháng còn lại thuộc một trong hai trường hợp sau:

a. NLĐ bị thất nghiệp có việc làm, NLĐ được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

      - Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (kể cả thời gian thử việc có hưởng lương) từ đủ ba tháng trở lên;

            - Có quyết định tuyển dụng (đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc);

            - Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp.

b. NLĐ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2.  Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần

      - NLĐ nộp Đề nghị hưởng trợ cấp một lần trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi NLĐ nộp hồ sơ hưởng BHTN (kèm theo bản sao HĐLĐ hoặc HĐLV hoặc Quyết định tuyển dụng hoặc giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự);

      - Trường hợp NLĐ có nhu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng thì viết yêu cầu đề nghị chuyển (trong đó ghi rõ số tài khoản, số tiền đề nghị chuyển,..);

      - Đề nghị hưởng trợ cấp một lần thực hiện  theo mẫu số 06 kèm theo Sổ hướng dẫn;

      - Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm tiếp nhận Đề nghị hưởng trợ cấp một lần của NLĐ và viết giấy hẹn (mẫu số 04 kèm theo Sổ hướng dẫn);

      - Trường hợp nội dung bản đề nghị hưởng trợ cấp một lần chưa đầy đủ thì cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm yêu cầu NLĐ bị thất nghiệp có trách nhiệm cung cấp, bổ sung tất cả các thông tin, giấy tờ cần thiết liên quan.

3. Xem xét, đánh giá và đề xuất  hưởng trợ cấp một lần

a. Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết hưởng BHTN là 20 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b. Đánh giá và đề xuất hưởng trợ cấp một  lần

     - Xem xét, đánh giá NLĐ bị thất nghiệp có đáp ứng yêu cầu hưởng trợ cấp một lần và xác định mức chi trả một lần là bao nhiêu, việc xác định mức hưởng trợ cấp một lần được xác định như sau:

TCML = TCTN x (T - t)

                Trong đó :             +  TCML      :   trợ cấp một lần

                                            +  TCTN      :  mức TCTN hằng tháng

                                            +  T              :  tổng số tháng được hưởng TCTN

                                            +  t               :  tổng số tháng đã lĩnh TCTN

Ví dụ 14:

Ông Nguyễn Văn A được Giám đốc Sở LĐTB&XH quyết định hưởng TCTN hằng tháng với tổng thời gian được hưởng là 6 tháng, mức hưởng hằng tháng là 1.350.000 VND.

 Ông A lĩnh được 2 tháng thì có quyết định nhập ngũ, ông A làm các thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp một lần (các thủ tục đầy đủ theo qui định).

Vậy trợ cấp một lần (TCML) của ông A được xác định như sau:

TCML (ông A) = 1.350.000 x  (6 – 2) = 5.400.000 VND

    - Hoàn tất đề xuất đồng ý hoặc từ chối;

    - Nếu NLĐ bị thất nghiệp không đạt yêu cầu hưởng trợ cấp, cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm thông báo cho NLĐ bị thất nghiệp bằng văn bản để họ biết là không thuộc đối tượng được chi trả một lần;

    - Hoàn tất các mẫu cần thiết.

    - Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm dự thảo Quyết định hưởng trợ cấp một lần và báo cáo Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm trình trực tiếp hồ sơ và Quyết định hưởng trợ cấp một lần cho Giám đốc Sở LĐTB&XH ký quyết định.

III.  Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

1. Trách nhiệm của Giám đốc Sở LĐTB&XH

     - Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu Giám đốc Sở LĐTB&XH thấy có các vấn đề chưa rõ hoặc nếu không đồng ý với đề xuất thì yêu cầu Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm giải trình làm rõ;

   - Ký Quyết định hưởng trợ cấp một lần và chuyển lại cho Trung tâm Giới thiệu việc làm;

Quyết định hưởng trợ cấp một lần thực hiện theo mẫu số 07 kèm theo Sổ hướng dẫn.

2. Trách nhiệm của Trung tâm Giới thiệu việc làm

Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm nhân bản, lấy số văn bản và dấu để gửi:

    + 01 bản cho cơ quan BHXH trực tiếp quản lý để thực hiện chi trả TCTN;

    + 01 bản lưu tại Sở LĐTB&XH;

    + 01 bản lưu tại Trung tâm Giới thiệu việc làm;

    + 01 bản quyết định cho NLĐ có đơn hưởng TCTN.

3. Trách nhiệm của NLĐ bị thất nghiệp

NLĐ bị thất nghiệp được hưởng TCTN phải có tài khoản ngân hàng trước khi người đó nộp đề nghị hưởng trợ cấp một lần.

NLĐ hoàn tất các thủ tục sau:

     - Đề nghị hưởng trợ cấp một lần;

     - Yêu cầu chuyển trợ cấp một lần qua ngân hàng.

     NLĐ bị thất nghiệp tới Trung tâm Giới thiệu việc làm để nộp Đề nghị hưởng trợ cấp một lần,  mang giấy tờ cần thiết (CMND,…).

     Khi NLĐ bị thất nghiệp nhận được Quyết định hưởng trợ cấp một lần, người đó phải trả lại thẻ BHYT cho Trung tâm Giới thiệu việc làm để Trung tâm Giới thiệu việc làm chuyển cho cơ quan BHXH trực tiếp quản lý.

 

Phụ lục “3-A1”:

Qui trình nộp hồ sơ và xét duyệt hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

1.                   NLĐ hoàn thiện hồ sơ h­ưởng BHTN.

2.                   Trong vòng 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, NLĐ bị thất nghiệp phải nộp hồ sơ h­ưởng TCTN tại Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã đăng ký thất nghiệp.

3.                   Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm thực hiện các công việc sau: kiểm tra CMND, đơn đề nghị hưởng TCTN, sổ BHXH, thoả thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV của NLĐ bị thất nghiệp và các thông tin khác; hoàn thiện danh mục cần kiểm tra và xử lý các vấn đề còn lại; đưa ra kiến nghị đồng ý hoặc từ chối.

Nếu NLĐ chư­a đủ điều kiện h­ưởng TCTN, cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm cần lập mẫu thông báo (mẫu số 10 Kèm theo Sổ hướng dẫn), trình Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm ký­ trả lời và nêu rõ lý do; lập túi hồ sơ.

4.       Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm dự thảo Quyết định hưởng TCTN (mẫu số 05 Kèm theo Sổ hướng dẫn) trình trực tiếp hồ sơ hư­ởng BHTN và dự thảo Quyết định lên Giám đốc Sở LĐTB&XH.

5.       Giám đốc Sở LĐTB&XH thực hiện các việc:

         - Kiểm tra hồ sơ, yêu cầu Trung tâm Giới thiệu việc làm giải trình nếu có vấn đề chưa rõ;

         - Ký Quyết định.

6.       Giám đốc Sở LĐTB&XH chuyển lại Quyết định đã ký và hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm.

7.       Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm nhân bản, lấy số văn bản và dấu để gửi:

         - 01 bản cho cơ quan BHXH trực tiếp quản lý (gửi kèm danh sách);

         - 01 bản lưu tại Sở LĐTB&XH;

        - 01 bản lưu tại Trung tâm Giới thiệu việc làm;

        - 01 bản quyết định cho NLĐ có đơn hưởng BHTN.

Phụ lục “3-A2”:

Qui trình xét duyệt và quyết định hưởng trợ cấp

một lần

1.       NLĐ nên mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng trước khi tới nộp Đề nghị hưởng trợ cấp một lần.

2.       NLĐ bị thất nghiệp điền vào mẫu Đề nghị hưởng trợ cấp một lần; đề nghị chuyển tiền trợ cấp một lần qua ngân hàng.

3.       NLĐ bị thất nghiệp nộp đề nghị nêu trên tại Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

4.       Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm thực hiện các thủ tục sau:

     - Xác định xem NLĐ bị thất nghiệp có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp một lần không và mức hưởng là bao nhiêu;

     - Hoàn thiện các thủ tục cần thiết và kiến nghị đồng ý hoặc từ chối đề nghị hưởng trợ cấp một lần của NLĐ bị thất nghiệp;

     - Nếu NLĐ không đủ điều kiện huởng trợ cấp một lần, cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm gửi thông báo (mẫu số 10 Kèm theo Sổ hướng dẫn) có chữ ký của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm;

      - Hoàn tất các mẫu biểu khác, hoàn thiện hồ sơ.

5.       Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm trình trực tiếp hồ sơ và dự thảo Quyết định lên Giám đốc Sở LĐTB&XH;.

6.       Giám đốc Sở LĐTB&XH:

      - Kiểm tra hồ sơ, yêu cầu Trung tâm Giới thiệu việc làm giải trình nếu có vấn đề chưa rõ;

     - Ký Quyết định (theo mẫu số 07 Kèm theo Sổ hướng dẫn).

7.       Giám đốc Sở LĐTB&XH chuyển lại quyết định đã ký và hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm.

8.       Trung tâm Giới thiệu việc làm nhân bản, lấy số và dấu để gửi: 01 bản cho cơ quan BHXH trực tiếp quản lý (gửi kèm danh sách) cùng với yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản cá nhân của NLĐ; 01 bản gửi Sở LĐTB&XH; 01 bản lưu tại Trung tâm Giới thiệu việc làm; 01 bản cho NLĐ.

9.       Khi đến nhận Quyết định hưởng trợ cấp một lần, NLĐ trả lại thẻ BHYT cho Trung tâm Giới thiệu việc làm để chuyển trả cơ quan BHXH quản lý trực tiếp.


Tags: |
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THÔNG BÁO
Lịch Khai Giảng
Đăng ký xếp học ngay không phải chờ lớp, đảm bảo làm thành thạo khi học xong
Hướng dẫn Sinh viên thực tập
Bạn là sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán? Bạn đang băn khoăn không biết nên chọn cho mình chuy
Cung cấp nhân lực kế toán cho Doanh nghiệp
Các nhà tuyển dụng hoàn toàn có thể yên tâm vào nguồn nhân viên kế toán mà Công ty chúng tôi giới th
Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.
Lựa chọn con đường đi nhanh và hiệu quả! trên con đường tiến đến thành công...
TRA CỨU NHANH


THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập:
Đang xem: 99

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Ketoanduchuy.vn. All rights reserved

Số 93, Ngõ 314, đường Nguyễn Công Trứ, TP. Ninh Bình
Điện thoại:
0229 3893 191      Fax: 0229 3893 191
Email:   
ketoanduchuy@gmail.com